Miễn Trừ Trách Nhiệm

Các điều khoản miễn trừ trách nhiệm là một phần quan trọng trong hoạt động của trang thông tin Đá Gà Online. Mục đích của chính sách này là để xác định rõ ràng trách nhiệm của trang web và người dùng trong việc sử dụng dịch vụ.

Tại sao cần có chính sách miễn trừ trách nhiệm?

Bảo vệ quyền lợi của cả hai bên: Chính sách miễn trừ trách nhiệm giúp xác định rõ ràng ai sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại hoặc tổn thất xảy ra trong quá trình sử dụng dịch vụ. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của cả trang web và người dùng.

Giảm thiểu rủi ro: Chính sách miễn trừ trách nhiệm giúp trang web giới hạn nghĩa vụ của mình trong một số trường hợp đặc biệt. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro cho trang web và tạo môi trường hoạt động an toàn cho người dùng.

Tăng cường sự minh bạch: Chính sách miễn trừ trách nhiệm thể hiện sự minh bạch trong hoạt động của trang web. Người dùng có thể biết rõ những gì họ có thể mong đợi từ trang web và những gì họ không nên làm.

Những trường hợp được miễn trừ trách nhiệm

Trang thông tin Đá gà online có thể được miễn trừ trách nhiệm trong những trường hợp sau:

Các điều khoản Miễn trừ trách nhiệm
Các điều khoản Miễn trừ trách nhiệm

Sự cố do nguyên nhân khách quan: Trang web không chịu trách nhiệm cho các sự cố do nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh, v.v.

Lỗi do người dùng: Trang web không chịu trách nhiệm cho các lỗi do người dùng gây ra như sử dụng sai hướng dẫn, cung cấp thông tin sai lệch, v.v.

Hành vi vi phạm pháp luật: Trang web có quyền miễn trừ trách nhiệm đối với người dùng có hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các quy định của trang web.

Sự cố do bên thứ ba: Trang web không chịu trách nhiệm cho các sự cố do bên thứ ba gây ra như nhà mạng, dịch vụ thanh toán, v.v.

Quyền lợi của người dùng

Mặc dù có chính sách miễn trừ trách nhiệm, trang thông tin Đá gà online vẫn cam kết bảo vệ quyền lợi của người dùng. Người dùng có quyền:

  • Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.
  • Yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ và xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống trang web.
  • Khiếu nại về việc thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của mình nếu phát hiện vi phạm.

Bảo mật thông tin

Trang thông tin Đá gà online cam kết thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép.

Thay đổi chính sách miễn trừ trách nhiệm

Trang thông tin Đá gà online có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách miễn trừ trách nhiệm này bất cứ lúc nào.

Chính sách miễn trừ trách nhiệm là một phần quan trọng trong hoạt động của trang thông tin Đá gà online. Người dùng nên đọc kỹ chính sách này trước khi sử dụng dịch vụ để hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của bản thân.

Trân trọng, 

BQT Đá Gà Online

  • Địa chỉ: 35 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Hotline: 098376233
  • Website: https://dagaonline.club
  • Email: [email protected]